Opleidingen

MBO opleiding Glaszetter start in september

MBO Midden Nederland te Nieuwegein start in september 2021 met de MBO Niveau 2 opleiding Glaszetter. Bouwend Nederland en OnderhoudNL hebben hierover het afgelopen halfjaar diverse gesprekken gevoerd om de start mogelijk te maken. Meer informatie over de opleiding vind je hier: ‘Opleiding Glaszetter | ROC Midden Nederland (rocmn.nl)’.

Veel vraag naar glaszetters
Nederland heeft diverse doelstellingen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. Daarvoor wordt onder andere de ISDE-regeling ingezet. Glas heeft als innovatief en duurzaam product een erg belangrijke rol in de verduurzaming, zowel in nieuwbouw als zeker ook in de bestaande bouw. Echter, door die stijgende vraagbehoefte ontstaat er een tekort aan professionals om het glas te zetten, nu en in de toekomst. Dat blijkt uit de gesprekken met de leden van Bouwend Nederland en OnderhoudNL. Ook in rapportages van het UWV blijkt de glaszetter een schaarste- en tevens kansberoep te zijn.

Opleiding start in september 2021
In de afgelopen maanden hebben beide partijen onderzoek gedaan naar de opleidingsbehoefte. Er zijn al reeds 12 aanmeldingen. Dus zijn er nog maar enkele plaatsen beschikbaar voor de start in september. Meld daarom zo spoedig mogelijk jouw professional aan voor deze opleiding. Meer informatie staat op de webpagina ‘Opleiding Glaszetter | ROC Midden Nederland (rocmn.nl)’.

Vliegwiel creëren
Beide brancheorganisaties verwachten dat de eerste groep snel vol komt te zitten met grotendeels bestaande professionals en streven ernaar dat in de aankomende jaren ook nieuwe instroom komt vanuit het VMBO. Om dat te bereiken worden er aankomend jaar diverse acties ondernomen. Hiermee wordt getracht een vliegwiel te creëren voor meer instroom en meer kwalitatieve professionals. Uiteindelijk is het doel dat deze opleiding in meerdere regio’s gaat draaien.

Meer weten? Neem dan contact met ons op! OnderhoudNL, Ferdinand Wieman / Bouwend Nederland, Cor Wittekoek

Cursus Assistent Glaszetter

Ben je nog onbekend met het vak en wil je glaszetter worden? Speciaal voor jou is er een 3-daagse cursus “Assistent Glaszetter”. In deze cursus leer je veel over wat het werk van glaszetter inhoudt, welke glassoorten er zijn, met welke gereedschappen je werkt etc. Niet door theorie, maar vooral door veel praktijkoefeningen.

Cursus Assistent Glaszetter

Doel
De cursus heeft als belangrijkste doelen het bijbrengen van enige theoretische kennis over de glasproducten, gereedschappen en materialen waarmee een glaszetter werkt en het aanleren van de plaatsingsvoorschriften en een aantal basisvaardigheden nodig bij het glaszetten.

Inhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Functie-omschrijving glaszetter
  • Omschrijving werkzaamheden
  • Soort bedrijven
  • Doorgroeimogelijkheden
 •  Glassoorten
  • De diverse basisproducten: hoe worden ze gemaakt, waar toegepast?
  • Isolatieglas: werking, opbouw, de diverse uitvoeringsmogelijkheden etc.
 • Veilig werken met glas
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Gebruik van hulpmiddelen
  • Veilig en gezond tillen
 • Plaatsen van glas
  • De belangrijkste plaatsingsvoorschriften
  • Het werken met de glaszetgereedschappen en materialen
  • Praktijkoefeningen

Werkwijze
De cursus bestaat vooral uit praktijkoefeningen en voor een klein deel uit theorie. Voor de praktijkoefeningen in de werkplaats krijgt de deelnemer de beschikking over alle materialen en gereedschappen die nodig zijn. De cursus wordt gegeven door docenten werkzaam in de branche.

Cursusduur
3 cursusdagen van 9.00 tot circa 16.00 uur

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets en een theorietoets. Als voor beide onderdelen een voldoende wordt behaald ontvangt de deelnemer het certificaat “Assistent Glaszetter”.

Heb je vragen over de opleidingsmogelijkheden, neem dan contact op vakgroepglas@bouwendnederland.nl of info@onderhoudnl.nl

Meer opleidingen

Wil je nu al meer weten over de glasopleidingen via OnderhoudNL? Bekijk dan Glaszetten basis: Productkennis en toepassingen en Glaszetten vervolg: Voorschriften en plaatsing.

Voor de opleidingen via Vakgroep GLAS kun je kijken op https://www.kenniscentrumglas.nl/cursusaanbod